Warunki sprzedaży:

Rodzaj sprzedaży: sprzedaż hurtowa (od 50 szt.), detaliczna

Pracujemy: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 17.00, w sobotę: 7.00 – 13.00

Zamówienia: telefoniczne, faksem lub pocztą elektroniczną pod adresy: chwiram@chwiram.pl oraz chwiram_ogrody@chwiram.pl z podaniem dokładnego adresu, telefonu kontaktowego oraz numeru NIP (potrzebnego do ewentualnego wystawienia faktury VAT). Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie CHWIRAM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji złożonego zamówienia z przyczyn uniemożliwiających dokonanie zakupu, jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie do zawiadomienia Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

Warunki płatności: gotówką przy odbiorze materiału szkółkarskiego, za zaliczeniem pocztowym przy odbiorze zrazów, nasion oraz podkładek dostarczanych do odbiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej.Copyright © 2006 comma.se