Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie CHWIRAM Sp. z o.o.
w Chwiramie powstało w 1963 roku. Szkółka drzew i krzewów owocowych, sad nasienny oraz sad zraźnikowy obejmuje ok. 30 ha. W sprzedaży oprócz gotowego materiału szkółkarskiego, którego składniki wyjściowe pochodzą z własnych mateczników i zraźników, oferujemy Państwu również nasiona drzew owocowych, podkładki drzew i krzewów owocowych oraz zrazy. Po rozmnożeniu
i wyprodukowaniu drzewek z klonów gruszy kaukaskiej: Elia. Belia, Doria (wyselekcjonowanych w Instytucie Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach) powstał tu jeden z nielicznych sadów matecznych tej gruszy. Nasz materiał szkółkarski, nasiona oraz zrazy podlegają kontroli Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Koszalinie, dzięki temu wraz z zakupem naszych produktów mogą Państwo otrzymać od nas świadectwo kwalifikacji. W naszej ofercie znajdą Państwo drzewka owocowe wolne od wirusów tzw. „ww”, które charakteryzują się wyższym potencjałem plonotwórczym.

W węższym asortymencie posiadamy drzewka, krzewy i byliny ozdobne, których różnorodność i ilość sukcesywnie zwiększamy.

Szerokie zainteresowanie naszymi produktami daje odzwierciedlenie w miejscowej sprzedaży, jak również podczas licznych kiermaszy,
w których uczestniczymy.

NIP 765-10-03-948;REGON 570201895
Nr KRS 0000209416 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 433.800,00 PLN

Copyright © 2006 comma.se